CRLogo
canada
English

Välkommen till Klassisk Homeopati och Psykoterapi!

Homeopatin bygger på en läkeprincip som innebär att en substans som kan framkalla vissa sjukdomstillstånd hos en frisk människa kan också bota likadana symptom hos en sjuk människa.

 

Ett enkelt exempel är lök; när man skalar och skär i en lök så svider det ofta i ögonen och näsan rinner. Homeopatiskt preparat som tillverkats av lök (Allium Cepa) ges ibland vid allergier/hösnuva, eller förkylning, som har dessa symptom.

 

Homeopati är en holistisk behandlingsmetod som behandlar hela människan, både fysiskt, emotionellt och mentalt. En klassisk homeopat ser ohälsa och sjukdom som symptom som har skapats av en obalans (dis-ease) på det fysiska, mentala och/eller de emotionella planen. Och detta beaktas när man ger ett homeopatiska läkemedel. 

 

Den klassiska homeopatin utvecklades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843).Homeopati har praktiserats för över 200 år, och är enligt WHO (världs – hälsoorganisationen) den mest använda medicinen i världen.

HOMEOPATI

Homeopati kan behandla nästan alla symptom och sjukdomstillstånd, både akuta och kroniska problem. Mest vanligt är att personer söker hjälp för kroniska sjukdomar/tillstånd som man trots flera års försök med olika behandlingar inte blivit av med; t.ex. hud besvär, ångest, allergier, mag-tarm åkommor, övre luftvägs infektioner etc.

 

Homeopati är en effektiv medicin, den är skonsam och utan biverkningar, om den används som ordinerats. Homeopati hjälper miljontals människor, i alla åldrar, i stora delar av världen.

I Sverige är det tyvärr olagligt att behandla gravida kvinnor, och barn under 8 år med homeopati. Behandlingen är individuell (‘skräddarsydd’) och kombinationen av en unik individs alla symptom bestämmer vilket homeopatiskt läkemedel som passar just den personen.
Detta är förklaringen till att 5 personer med till synes samma problem (t.ex.’magont’) kan bli hjälpta av 5 olika homeopatiska medel.
Genom att jämföra ‘bilden av symptom’ hos ett homeopat medel med en persons unika, individuella symptom, så behandlar din homeopat dig, som en individ, och inte som en sjukdom.

Hur tillverkas homeopatiska läkemedel?
Homeopatiska medel framställes av utspädda ämnen; från t.ex. växter, mineraler, eller animaliska produkter, som sedan är utspädda upprepade gånger och kraftigt skakade.


Allt eftersom denna standardiserade metod av utspädning och kraftiga skakningar fortsätter, så blir homeopat medlet starkare och starkare.
Detta är känt som ‘potentization’ och denna process är kännemärket på all homeopatisk medicin.

 

Är homeopatisk medicin säker/ofarlig?
Den extrema utspädningen som används i processen när man framställer homeopatiska medel gör att de inte är giftiga, och ett säkert val för alla åldrar, även gravida kvinnor, och under amningen. Detta betyder att den giftfria medicinen också är säker för miljön.

 

Hur fungerar homeopat medicinen?
Det finns för närvarande ingen enkel vetenskaplig förklaring till hur ‘potentiserade‘ homeopatiska medel fungerar. Men, precis som Aspirin användes som smärtstillande medel under årtionden, innan man förstod hur det fungerade, så fortsätter homeopatiska medel att användas med framgång utan en definitiv förklaring av läke-processen.


Erfarenheterna av homeopatisk behandling av miljontals människor, och djur, i över 200 år, har dokumenterats, och är övertygande bevis på att homeopatisk medicin är effektiv.

 

Vad kan behandlas med homeopati?
Homeopati kan effektivt behandla nästan alla hälso problem – från allergier, hudproblem till bältros – oavsett om ursprunget till ohälsan är fysiskt, mentalt eller emotionellt.

 

Ett väl valt homeopatiskt läkemedel kan producera dramatisk förbättring i akuta tillstånd (t.ex. virus infektioner och fysiska skador) genom att avsevärt minska intensiteten av symptomen, och tiden det tar för återhämtning.


Många vanliga problem hos barn, t.ex. blöjeksem, kolik, öron inflammationer, tandsprickning, svarar anmärkningsvärt väl till homeopati. Många kvinnor finner stor lättnad med hjälp av homeopatiska medel under graviditet, förlossning, oregelbunden mens, PMS, och under klimakteriet.
Homeopatisk behandling kan vara speciellt användbar vid djupt sittande kroniska tillstånd som har utvecklats under en lång tid, och som ofta åtföljts av en allmän försämring av hälsan. Dessa inkluderar många välkända medicinska tillstånd, som sträcker sig från akne, ångest attacker, allergier, psoriasis, mag-besvär, (för att nämna några).

 

Även vad gäller långt framskridna stadier av patologi, där det kanske är omöjligt att bota, kan homeopati lindra eller minska allvarliga symptom, inklusive smärta, kräkningar, ångest och rädsla.

KONSULTATIONER

***INGA NYA PATIENTER TAS EMOT FÖR TILLFÄLLET***

Klassisk homeopatisk behandling är baserat på ett väl utvalt läkemedel, som så nära som möjligt matchar alla dina symptom vid konsultationen. Därefter väntar vi och observerar hur du svarar/reagerar innan ett nytt läkemedel ges. Denna metod kallas också för ”Hahnemannian method” eller ”konstitutionell behandling”.

Det första besöket varar omkring 1-1.5 timmar.

Din homeopat kommer att fråga dig om detaljerad information angående din fysiska, mentala och emotionella hälsa, vad du tycker om och vad du inte tycker om. Detta hjälper din homeopat att förstå din unika individualitet. Av intresse är också dina reaktioner gentemot omvärlden, såsom väder, temperatur, mat, etc. Din homeopat kommer också att söka efter faktorer som kanske kan ha bidragit till eller orsakat din sjukdom/ohälsa, inklusive stress, shock, traumas, familjehistoria, eller ärftliga anlag.

Ibland så kommer din homeopat att ge dig läkemedlet vid första besöket, men oftast så vill hon studera all information du har givit och skicka ett läkemedel inom en vecka.

Oftast blir det återbesök efter 4-6 veckor, för att se hur effektivt läkemedlet har varit.

 Homeopatisk behandling av kroniska tillstånd är en process som kan ta tid, speciellt om många andra mediciner är involverade. Din homeopat behöver flera återbesök för att följa upp hur du reagerar efter läkemedlet, och för att bestämma om hon ska repetera medlet, ändra styrka, eller fortsätta med ett helt annat läkemedel.

Första besöket inkluderar:

  • Anamnes, genomgång av hälsa och sjukdomshistoria.
  • Homeopatisk analys, och homeopatiska läkemedel.
  • Det första besöket 1-1.5 timmar
  • Återbesök bokas med 4-6 veckors mellanrum.
  • Återbesök 30 – 45 min.

     

OM MIG

Jag heter Carin Roessler och jag har arbetat för att hjälpa människor må bättre med homeopati sedan år 2000. Jag har alltid varit intresserad av att arbeta för, och tillsammans med, människor så först utbildade jag mig till Socionom, Umeå Universitet.
Några år senare flyttade jag till Ottawa, Kanada, där jag fortsatte min utbildning i psykologi och psykoterapi, innan jag senare utbildade mig till klassisk homeopat.

Kurator och psykoterapeut
Mina utbildningar:


• Socionom Umeå universitet


• BA Hons -Psykologi och


• MSW- Carleton University Ottawa, Kanada

Ytterligare vidareutbildning, och kurser, av varierande längd:
• KBT


• DBT


• Individuell, par- och familje terapeut


• terapi med barn, inkl lek terapi
• medling


• beroende problem
• sorg bearbetning/grief counselling


• trauma och kris behandling/intervention

Jag har 30 års erfarenhet av arbete som både kurator och psykoterapeut med barn, ungdom och vuxna i olika länder (Sverige, Indien och Kanada) och arbetsmiljöer t.ex. på skolor, sjukhus (speciellt i psykiatri och på akut mottagningar), på vårdcentraler, privata kliniker, och egen praktik.

Klassisk Homeopat


Det var 1994 som mitt intresse för homeopati vaknade, då jag på nära håll för första gången fick uppleva hur behandling med homeopatiska läkemedel kan ha en läkande effekt av ett allvarligt sjukdomstillstånd, även när konventionell medicin inte har någon effekt, eller inte har något att erbjuda. Efter att ha varit en skeptiker, så började jag då att studera medicin och homeopati.

Mina utbildningar


CCHM (Canadian College of Homeopathic Medicine) i Kanada, 3 år.
Därefter fortsatte jag med 2 års studier till HMC (Homeopathic Master Clinician) också i Toronto.

Kontinuerlig vidareutbildning fortsätter jag med stort intresse genom internationella seminarier med erfarna och välkända homeopater, t.ex.
Misha Norland (England), Louis Klein (Kanada), Jan Scholten, Alize Timmerman (Holland), Rajan Sankaran, Farouk Masters (India), Paul Herscu, Will Taylor (USA)

Jag vill gärna inflika att jag är inte helt emot skolmedicin, utan tycker naturligtvis att både klassisk homeopati och skolmedicin måste finnas till hands för att människor ska bli friska och bevara hälsan så länge som möjligt.

Sedan 1980 har jag, nästan kontinuerligt arbetat, i Kanada, som kurator och psykoterapeut. Och sedan år 2000 har jag därtill varit verksam som klassisk homeopat.

Jag har nyligen återvänt till Sverige och har nu mottagning, både i Klassisk Homeopati, och Psykoterapi, på Södermalm, Stockholm och i Dalvik/Falun.

Auktoriserad Klassisk Homeopat (KHY)


Auktoriserad Socionom (SSR)
Registered Classical Homeopath i Kanada (CSH)


Registered Social Worker and Psychotherapist, OCSWSSW

Jag är medlem i följande organisationer

Kanada:


CSH Canadian Society of Homeopaths


ANN Association of Naturopaths


OCSWSSW Ontario College of Social Workers and Social Service workers 

 

Sverige/Europa:

KHY Klassiska Homeopaters Yrkesförbund


ECCH European Central Council of Homeopaths (www.homeopathy-ecch.org)

KONTAKT

.

CARIN ROESSLER

Tidsbeställning enligt överenskommelse:
***INGA NYA PATIENTER TAS EMOT FÖR TILLFÄLLET***

info@carin-roessler.com

FALUN:
Dalvik 645
791 92 Falun

STOCKHOLM:
Fredmansgatan 11
118 47 Stockholm 

DATASKYDD & IMPRESSUM

 

DATASKYDD

DATASKYDD & IMPRESSUM

 

Ansvar för behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är

 

CARIN ROESSLER


Dalvik 645


79192 Falun


info@carin-roessler.com

 

Patientens samtycke till behandling av personuppgifter.

 

En klassisk homeopat behandlar personuppgifter enligt svensk lag. När dina personuppgifter registreras och behandlas har du rätt till viss information.

I samband med behandlingen antecknar din behandlande homeopat dina personuppgifter i en journal. De uppgifter som nedtecknas är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress skrivs också in i fakturan.

Journalen sparas i tio år. Bokföringen (fakturor) sparas i sju år.

 

Ändamål

Dina personuppgifter är nödvändiga för att kunna hålla kontakt under behandlingen, följa behandlingen, samt fakturera. Den är laglig eftersom den är nödvändig för behandlingen. Uppgifterna tillhör kategorin känsliga.

Dina personuppgifter hanteras av din behandlande homeopat som ansvarar för att förvara journaler på ett betryggande sätt. Fakturor med dina uppgifter kan lämnas vidare till tredje part för bokföring och revision.

Din behandlande homeopat lämnar sina kontaktuppgifter till dig och kan nås om du har frågor.

 

Lagringstiden

En klassisk homeopat som är ansluten till yrkesförbundet Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, följer etiska regler. Enligt dessa ska journaler sparas i tio års tid för att underlätta uppföljningar vid återbesök. Tio år efter avslutad behandling – den sista uppföljningen – sorterar homeopaten ut journaler som destrueras på ett säkert sätt. Bokföring destrueras efter sju år.

 

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Kontakta din behandlande homeopat.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, med klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

 

Samtycke

I samband med att behandlingen inleds samtycker du som patient till att din behandlande homeopat behandlar dina personuppgifter enligt ovan.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personliga uppgifter (hädanefter kallat “uppgifter”).

 

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som del i arbetet med att driva webbplatsen. Behandlingen av uppgifter omfattar även exponering genom överföring.Överföring av personuppgifter till USA regleras genom EU-US Privacy Shield, ett ramverk om integritetsskydd mellan EU och USA som antagits av Europeiska kommissionen. I avtalet intygas det att garantierna för dataöverföring till USA baserade på ramverket EU-US Privacy Shield möter samma dataskyddskrav som inom EU. I den mån vi överför uppgifter till USA har vi säkerställt att våra tjänsteleverantörer finns med på listan över företag som möter kraven för EU-US Privacy Shield. De specifika typer av uppgifter som påverkas, ändamålen för bearbetning, rättsliga grunderna, mottagare och överföring av uppgifter till tredje stat listas nedan:

 

Loggfiler

Vi registrerar dina besök på vår hemsida och behandlar följande uppgifter: namnet på hemsidan som du besökt, datum och tid för besöket, den mängd data som överförts, browsertyp och version, operativsystemet, hänvisnings-URL (den senaste sidan du besökt), din IP-adress och internetleverantör. Detta är nödvändigt för att hålla webbplatsen säker. Vi behandlar nämnda uppgifter baserat på våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. Loggfilen raderas efter sju dagar såvida den inte behövs för att utreda eller bevisa konkreta lagöverträdelser som blivit kända under denna tidsperiod.

 

Hosting

Inom ramen för hosting sparas alla bearbetade uppgifter som har med driften av webbplatsen att göra. Detta är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Vi hanterar ovan nämnda uppgifter som en följd av våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. För vår onlinenärvaro använder vi tjänster från webbhotell till vilka vi överför ovan nämnda uppgifter.

 

Kontakt

Ifall du kontaktar oss kommer dina uppgifter (namn och kontaktuppgifter, såtillvida dessa uppgifter delas med oss) och ditt meddelande endast att behandlas i syfte att behandla din förfrågan. Detta gör vi i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (b) av GDPR eller Artikel 6, paragraf 1 (f) av GDPR för att kunna behandla din förfrågan.

Vi använder cookies i samband med följande funktioner:

Integrering av externt innehåll

Vi använder externt dynamiskt innehåll för att optimera utseendet och innehållet på hemsidan. När du besöker hemsidan skickas en automatisk förfrågan till innehållsleverantörens hemsida via API. Vissa uppgifter (t.ex. användarens IP-adress) överförs vid denna förfrågan. Därefter överförs det dynamiska innehållet till vår hemsida där det visas. Vi använder externt dynamiskt innehåll I samband med följande funktioner:

 

Integration av YouTube-videos

Vi har integrerat videor från YouTube, drivet av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), på vår hemsida. Vid uppspelning av en video överförs logguppgifter till YouTubes servrar I USA. Dessa uppgifter behandlas med anledning av vårt huvudsakliga intresse för att optimera marknadsföringen av våra erbjudanden i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) av GDPR.

YouTube är certifierat under:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mer information finns under:https://policies.google.com/privacy?hl=sv

 

Google Maps

Vi använder Googles “Google Maps” för att kunna erbjuda dig en interaktiv karta. När kartan visas överförs uppgifter, inklusive din IP-adress och plats, till Googles servrar i USA och sparas där. Dessa uppgifter behandlas med anledning av vårt huvudsakliga intresse för att optimera marknadsföringen av våra erbjudanden i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) av GDPR.

Google är certifierat under:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mer information om dataskydd finns här:https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Tid för datalagring / varaktighet

Vi sparar endast personliga uppgifter så länge det behövs beroende på anledningen till att de ska behandlas, eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. I den mån det behöver tas hänsyn till lagstadgade föreskrifter om lagring av uppgifter, kan lagringstiden för viss data vara upp till 10 år oavsett användningsområde.

 

Dina rättigheter

 

Information och tillgång

Du kan närsomhelst och kostnadsfritt begära all information vi har sparat om dig.

Korrigering, radering, begränsning av bearbetning (blockering), invändning

Om du inte längre samtycker till att dina personliga uppgifter sparas eller om de inte längre stämmer kan vi efter ditt önskemål radera, blockera eller göra ändringar (såtillvida detta är möjligt under gällande lag). Samma gäller om vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter i framtiden.

 

Dataportabilitet

På förfrågan gör vi dina uppgifter tillgängliga för dig på ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format för att du ska kunna överföra din information till ett annat företag.

 

Rätt att framföra klagomål

Klagomål kan framföras till en tillsynsmyndighet:https://www.datainspektionen.se

Rätt att dra tillbaka samtycke med påverkan av framtiden

Du kan dra tillbaka samtycke med inverkan på framtiden närsomhelst. Tillbakadragandet av samtycket berör inte lagligheten av uppgiftsbehandlingen fram till tidpunkten då samtyckets drogs tillbaka.

 

Restriktioner

Ovanstående rättigheter tillämpas inte på uppgifter där vi inte kan identifiera informationsobjektet (om uppgifterna t.ex. har anonymiserats för analytiska ändamål). Det är möjligt för dig att utöva din rätt att tillgå information/informeras, få raderat, få blockerat, få rättat eller överföra uppgifter till en annan organisation om du uppger ytterligare information som kan hjälpa oss att identifiera dig.

Utöva dina rättigheter som informationsobjekt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personliga uppgifter eller om du önskar att utöva din rätt att tillgå information/informeras om, rätta, blockera, invända, radera eller vill få din data för överföring till en annan organisation, vänligen kontakta oss under mail@carin-roessler.com

 

 

© Carin Roessler

 

 


Tack så mycket! Thank you!