DATASKYDD

 

Ansvar för behandling av personuppgifterAnsvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats

i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR) ärCARIN ROESSLER

Dalvik 645

79192 Falun

info@carin-roessler.com

 

Patientens samtycke till behandling av personuppgifter

En klassisk homeopat behandlar personuppgifter enligt svensk lag. När dina personuppgifter registreras och behandlas har du rätt till viss information.

 

I samband med behandlingen antecknar din behandlande homeopat dina personuppgifter i en journal. De uppgifter som nedtecknas är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress skrivs också in i fakturan.

 

Journalen sparas i tio år. Bokföringen (fakturor) sparas i sju år.

 

Ändamål

Dina personuppgifter är nödvändiga för att kunna hålla kontakt under behandlingen, följa behandlingen, samt fakturera. Den är laglig eftersom den är nödvändig för behandlingen. Uppgifterna tillhör kategorin känsliga.

 

Dina personuppgifter hanteras av din behandlande homeopat som ansvarar för att förvara journaler på ett betryggande sätt. Fakturor med dina uppgifter kan lämnas vidare till tredje part för bokföring och revision.

 

Din behandlande homeopat lämnar sina kontaktuppgifter till dig och kan nås om du har frågor.

 

Lagringstiden

En klassisk homeopat som är ansluten till yrkesförbundet Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, följer etiska regler. Enligt dessa ska journaler sparas i tio års tid för att underlätta uppföljningar vid återbesök. Tio år efter avslutad behandling – den sista uppföljningen – sorterar homeopaten ut journaler som destrueras på ett säkert sätt. Bokföring destrueras efter sju år.

 

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Kontakta din behandlande homeopat.

 

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, med klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

 

Samtycke

I samband med att behandlingen inleds samtycker du som patient till att din behandlande homeopat behandlar dina personuppgifter enligt ovan.Ansvar för behandling av personuppgifterAnsvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är: Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personliga uppgifter (hädanefter kallat “uppgifter”).Behandling av personuppgifterVi behandlar personuppgifter som del i arbetet med att driva webbplatsen. Behandlingen av uppgifter omfattar även exponering genom överföring.Överföring av personuppgifter till USA regleras genom EU-US Privacy Shield, ett ramverk om integritetsskydd mellan EU och USA som antagits av Europeiska kommissionen. I avtalet intygas det att garantierna för dataöverföring till USA baserade på ramverket EU-US Privacy Shield möter samma dataskyddskrav som inom EU. I den mån vi överför uppgifter till USA har vi säkerställt att våra tjänsteleverantörer finns med på listan över företag som möter kraven för EU-US Privacy Shield. De specifika typer av uppgifter som påverkas, ändamålen för bearbetning, rättsliga grunderna, mottagare och överföring av uppgifter till tredje stat listas nedan:Loggfiler

Vi registrerar dina besök på vår hemsida och behandlar följande uppgifter: namnet på hemsidan som du besökt, datum och tid för besöket, den mängd data som överförts, browsertyp och version, operativsystemet, hänvisnings-URL (den senaste sidan du besökt), din IP-adress och internetleverantör. Detta är nödvändigt för att hålla webbplatsen säker. Vi behandlar nämnda uppgifter baserat på våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. Loggfilen raderas efter sju dagar såvida den inte behövs för att utreda eller bevisa konkreta lagöverträdelser som blivit kända under denna tidsperiod.Hosting

Inom ramen för hosting sparas alla bearbetade uppgifter som har med driften av webbplatsen att göra. Detta är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Vi hanterar ovan nämnda uppgifter som en följd av våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. För vår onlinenärvaro använder vi tjänster från webbhotell till vilka vi överför ovan nämnda uppgifter.Kontakt

Ifall du kontaktar oss kommer dina uppgifter (namn och kontaktuppgifter, såtillvida dessa uppgifter delas med oss) och ditt meddelande endast att behandlas i syfte att behandla din förfrågan. Detta gör vi i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (b) av GDPR eller Artikel 6, paragraf 1 (f) av GDPR för att kunna behandla din förfrågan.Vi använder cookies i samband med följande funktioner:

 Integrering av externt innehåll 

Vi använder externt dynamiskt innehåll för att optimera utseendet och innehållet på hemsidan. När du besöker hemsidan skickas en automatisk förfrågan till innehållsleverantörens hemsida via API. Vissa uppgifter (t.ex. användarens IP-adress) överförs vid denna förfrågan. Därefter överförs det dynamiska innehållet till vår hemsida där det visas. Vi använder externt dynamiskt innehåll I samband med följande funktioner:Integration av YouTube-videos

Vi har integrerat videor från YouTube, drivet av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), på vår hemsida. Vid uppspelning av en video överförs logguppgifter till YouTubes servrar I USA. Dessa uppgifter behandlas med anledning av vårt huvudsakliga intresse för att optimera marknadsföringen av våra erbjudanden i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) av GDPR.YouTube är certifierat under: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mer information finns under: https://policies.google.com/privacy?hl=svGoogle Maps

Vi använder Googles “Google Maps” för att kunna erbjuda dig en interaktiv karta. När kartan visas överförs uppgifter, inklusive din IP-adress och plats, till Googles servrar i USA och sparas där. Dessa uppgifter behandlas med anledning av vårt huvudsakliga intresse för att optimera marknadsföringen av våra erbjudanden i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) av GDPR.Google är certifierat under: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mer information om dataskydd finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=svTid för datalagring / varaktighet

Vi sparar endast personliga uppgifter så länge det behövs beroende på anledningen till att de ska behandlas, eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. I den mån det behöver tas hänsyn till lagstadgade föreskrifter om lagring av uppgifter, kan lagringstiden för viss data vara upp till 10 år oavsett användningsområde.Dina rättigheter

Information och tillgång 

Du kan närsomhelst och kostnadsfritt begära all information vi har sparat om dig.Korrigering, radering, begränsning av bearbetning (blockering), invändning 

Om du inte längre samtycker till att dina personliga uppgifter sparas eller om de inte längre stämmer kan vi efter ditt önskemål radera, blockera eller göra ändringar (såtillvida detta är möjligt under gällande lag). Samma gäller om vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter i framtiden. Dataportabilitet 

På förfrågan gör vi dina uppgifter tillgängliga för dig på ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format för att du ska kunna överföra din information till ett annat företag.Rätt att framföra klagomål

Klagomål kan framföras till en tillsynsmyndighet: https://www.datainspektionen.se Rätt att dra tillbaka samtycke med påverkan av framtiden

Du kan dra tillbaka samtycke med inverkan på framtiden närsomhelst. Tillbakadragandet av samtycket berör inte lagligheten av uppgiftsbehandlingen fram till tidpunkten då samtyckets drogs tillbaka.Restriktioner

Ovanstående rättigheter tillämpas inte på uppgifter där vi inte kan identifiera informationsobjektet (om uppgifterna t.ex. har anonymiserats för analytiska ändamål). Det är möjligt för dig att utöva din rätt att tillgå information/informeras, få raderat, få blockerat, få rättat eller överföra uppgifter till en annan organisation om du uppger ytterligare information som kan hjälpa oss att identifiera dig.Utöva dina rättigheter som informationsobjekt 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personliga uppgifter eller om du önskar att utöva din rätt att tillgå information/informeras om, rätta, blockera, invända, radera eller vill få din data för överföring till en annan organisation, vänligen kontakta oss under mail@carin-roessler.com

​

På carin-roessler.com använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.        Dataskydd